Billiga lån

Om du vill låna pengar, vill du förmodligen att lånet ska vara så billigt som möjligt. Du vill självklart inte betala mer för det lån du tar än vad som är absolut nödvändigt. Ett dyrt lån kan kosta många gånger mer än det ursprungliga lånebeloppet om du inte är noga med att jämföra. Men vad är då ett billigt lån och hur avgör man vad som är billigt respektive dyrt?

Ett billigt lån är inte bara de lån som har den lägsta räntan. För de allra flesta lån tillkommer även andra kostnader som kan heta lite olika saker. Det kan röra sig om aviavgifter för att du får en faktura skickad till dig, en uppläggningsavgift för lånet, avgifter och kostnader för att handlägga och administrera lånet och en hel del andra avgifter. En del av dessa kostnader är engångsavgifter, som till exempel startavgifter och uppläggningsavgifter, medan andra läggs på din betalning månadsvis, till exempel aviavgifter och administrationsavgifter. Var noga med att ta reda på alla avgifter som kan tillkomma för det lån du funderar på att ta. Det är alltså inte bara den räntesats som banken uppger som påverkar hur dyrt eller billigt ditt lån kommer att bli.

Om du räknar samman alla de avgifter som kommer med lånet och den aktuella räntesatsen, så får du fram det som kallas effektiv ränta. Det är den räntan som du sedan använder dig av när du ska jämföra olika lån och långivare med varandra. Ett lån som vid första anblicken kan verka billigt, kan i slutändan visa sig bli dyrt när du räknat med alla avgifter som tillkommer ovanpå den ränta som uppgetts.

Banken eller långivaren är enligt lag skyldig att upplysa sina kunder om den effektiva räntan, men du kan alltid kontakta banken själv för att vara säker på att du har tagit med alla avgifter i beräkningen. När du fått fram den effektiva räntan kan du jämföra olika lån och krediter på ett rättvist sätt. Det kan annars vara lätt att tro att det lån som har den lägsta räntesatsen också är det billigaste lånet, men ibland kan långivaren eller kreditgivaren kompensera detta genom att ta ut olika engångsavgifter, årsavgifter eller månadsavgifter. Det lönar sig alltid att själv kontakta kreditgivaren eller banken för att hålla sig informerad om alla de avgifter som kan tillkomma för att man själv ska ha en överblick över hur mycket lånet kommer att kosta.”