Hur mycket du får låna beror på vilken typ av lån du tänkt ansöka om. Ett lån där du kan lämna en säkerhet för lånet, exempelvis en bil eller en bostad, möjliggör ofta ett högre lånebelopp beroende på värdet på det du lämnar som säkerhet. Ett lån utan säkerhet har ofta både en undre och en övre gräns för hur mycket det är möjligt att låna. Det är sedan din egen ekonomi som avgör hur mycket just du faktiskt får låna.

Banken bedömer din ekonomi och din betalningsförmåga för att avgöra hur mycket du har råd att låna. Banken räknar också på om du har råd att betala om räntan stiger. Hur de olika bankernas kalkyler ser ut och vad som är avgörande faktorer skiljer sig en del åt mellan de olika bankerna, beroende på vilken typ av kalkyl man använder. Hur mycket du har råd att låna beror på hur mycket du har råd att betala tillbaka varje månad. Det är därför bra att ha marginaler så att du klarar av en eventuell räntehöjning, om du väljer att låna utan säkerhet eller om du tar ett lån med rörlig ränta. För att skydda dig mot räntehöjningar bör du alltid kalkylera med att du har råd att betala räntekostnader och amortering för ditt lån även om räntan stiger.

Hur mycket du får låna beror också på om det endast är du som ska stå som låntagare eller om ni är flera som gemensamt ska ta ett lån. Är ni två i hushållet kan chanserna att få låna mer vara större än om du är ensam låntagare. Banken gör alltid en bedömning av din ekonomi och din nuvarande och framtida betalningsförmåga för att avgöra hur mycket du har råd att betala varje månad och därmed också hur mycket du har råd att låna.

Tänk på att villkoren för ett lån skiljer sig mellan olika banker och långivare. Det lönar sig alltid att jämföra de olika låneinstituten innan du ansöker om ett lån. Ett första steg i en sådan jämförelse kan vara genom en jämförelsetjänst på nätet. Då får du en bra första bild av vilka typer av villkor som gäller hos de olika aktörerna. Du kan sedan gå vidare med en personlig kontakt, för att exempelvis förhandla om en mer fördelaktig ränta eller andra villkor som är viktiga för dig.