Att ansöka om och bli beviljad ett bolån kan vara ditt livs största ekonomiska affär. Därför är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om hur ett bolån fungerar. Ett bolån kommer att vara en stor del av din ekonomi i många år, och därför är det viktigt att du vet hur amorteringar, räntor och uppdelning av lånet fungerar, för att du ska känna dig trygg med ditt lån och med ditt boende.

Du kan oftast låna upp till 85 procent av värdet på bostaden i form av bolån. Det innebär att säkerheten för lånet är din bostad. Denna gräns på 85 procent kallas för bolånetak, och infördes på inrådan av Finansinspektionen för att undvika överbelåning. Bolånetaket är satt på 85 procent för att undvika en för hög belåningsgrad. Om du lånar för mycket med säkerhet i ditt hus, skulle en värdeminskning kunna leda till att du inte får ut lika mycket som du lånat vid en eventuell försäljning av din bostad.

Räntan på ett bolån kan vara antingen rörlig eller bunden under en viss tid. Vilket som är mest fördelaktigt kan variera, beroende på hur det allmänna ränteläget ser ut. Många väljer att dela upp sitt lån i flera delar, med olika bindningstid. När det sedan är dags att binda om lånet, är du i någon mån skyddad från allt för hög ränta på hela lånet, om du endast binder räntan på en del av det. När ränteläget är lågt är det ofta mest fördelaktigt att ha rörlig ränta. Oftast gäller den rörliga räntan ett kvartal, det vill säga tre månader. Om du väljer en rörlig ränta, kan du fortfarande dela upp ditt lån i flera delar med den rörliga räntan, för att senare binda de olika delarna om du så önskar.

De flesta banker kräver att du amorterar på åtminstone en del av lånet. Det kan vara fördelaktigt att amortera mer under de perioder som räntan är låg och du betalar mindre i ränta. I perioder när räntan är högre kan du istället välja att amortera mindre, för att på så sätt jämna ut dina boendekostnader över tid. Att amortera på sitt bolån är en investering i din egen ekonomi, och kan ses som en form av sparande där kapitalet är bundet till din bostad.

Jämför de olika bankernas räntor med varandra innan du ansöker om ett bolån, för att vara säker på.att du får den bästa räntan för just dig.